Loading...

Autor: <span class="vcard"></span>

campverdoco

Agente de contacto

Loading...
 

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאים הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי ביום השנה לבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות רק על חשבון העובד. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל שירותי ליווי באילת – ספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם רווחים מעולים, ולקוחות מעוניינים עושים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.